Zájmové kroužky pro „Mrňata“ od 3 let

Pro děti je tvoření důležitý proces učení, při kterém se učí a rozvíjejí po všech stránkách.
V neposlední řadě se dítě také naučí smysluplně vyplnit volný čas a tím se nenudit. Proto nabízíme rodičům Mrňousků z Litvínova a okolí možnost zájmových činností bez maminky a taťky už od tří let a těšíme se, že se s dětmi na některé z nich potkáme.
 
Kde:                          Lom – Loučná, S. K. Neumanna 69
Čas:                           16.00 – 18.00
Cena:                        780 Kč/měsíc     to znamená 4 lekce v měsíci, přičemž každá lekce trvá 2 běžné vyučovací 
                                    hodiny (2×45)+30 minut
V ceně:                       Svačinka, pití
Kapacita                     8 dětí
Zahájení                     Od 13. října 2014

 

Pohybově hudební kroužek          (každé pondělí)

V kroužku budeme s dětmi cvičit na míčích, s kruhy, zkoušet rovnováhu a základní taneční kroky na známé dětské písničky. Vyzkoušíme cvičení s hudbou, rytmizace říkadel a písniček. Naučíme se poznávat některé hudební nástroje, vyzkoušíme si je a navštívíme koncerty, abychom viděli hudební nástroje v akci. Děti si tu užijí spoustu zábavy, kterou zpestříme různými soutěžemi a hrami. 

Určeno pro děti od 3 do 5 let                   Cvičíme jen v ponožkách

 

Hry s barvičkami a tvoření            (každý čtvrtek)

Kroužek rozvíjí barevné cítění, fantazii i grafomotoriku. Používáme nejrůznější materiály i  techniky a výsledkem je pěkný výrobek. Děti čeká quisling (technika tvoření motáním proužků papíru) Windowscolor, prstové barvy, FIMO hmota, zdobení perníčků, ubrousková technika i výrobky z přírodních materiálů. Pokud budeme vědět o nějaké pěkné výstavě pro děti, určitě ji navštívíme.

Určeno pro děti od 4 (3,5) do 6 let           Kluci potřebují staré taťkovo tričko a holčičky zástěrku                

 

         Přiveďte své dítko na naše kreativní tvoření, tady se s nepořádkem počítá.  A dopřejte mu ten pocit jedinečnosti, až Vám svůj výtvor ukáže. Stejně ho vždycky dělá pro vás“.

Objednávka

Jméno dítěte

Datum narození dítěte

Váš telefon

Váš email

Název kroužku

Termín (od kdy)

Zvláštnosti dítěte, které chcete zmínit