Milí rodiče a vy všechny báječné děti :-)

v současné době postupně navštěvujeme jednotlivé školy v Litvínově a okolí s dotazníky zaměřenými na volný čas dětí. Účelem tohoto anonymního zjišťování je zájem váš a vašich dětí o volnočasové aktivity v ČR a to formou jednodenních, víkendových či prázdninových pobytů.

V rámci dotazníkového šetření na ZŠ bude z každé školy vylosováno jedno „Báječné dítě“ :-), které bude mít možnost zúčastnit se jedné z pořádaných akcí ZDARMA.

Předpokladem pro zařazení dotazníku do slosování je uvedení:

  1. Jména a příjmení dítěte
  2. Třídy, do které chodí
  3. Kontakt na jednoho z rodičů (telefon či e-mail)

Po vyhodnocení dotazníků jednotlivých škol budou výsledky zveřejněny na našich webových stránkách. Výherce budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

Vaše připomínky, náměty, nápady a zkušenosti jsou pro nás velmi důležité, a proto se těšíme na jakoukoliv zpětnou vazbu, kterou nám spolu s dětmi poskytnete.

Děkujeme

Šárka Kulíková