Na věž z roku 1914  jsme vyjeli lanovkou. Atrakce, kterou jsme nesměli vynechat, to je jasné!  Ale na ochoz rozhledny Diana, do výšky 25 m, jsme si protáhli nožky na 150 schodech. Samozřejmě, že to nebylo bez remcání. Ale nevzdal to nikdo. Zpáteční cesta měla být procházkou. Ovšem malý, ale bolestivý úraz jednoho „účastníka zájezdu“ plány změnil. Využili jsme opět lanovku, která nám byla pro úraz poskytnuta milým personálem zdarma.

Šárka Kulíková

 

null

null

null

discount estrace cream 2 Venous plasma glucose2 Venous plasma glucose.

Antabuse will stop the alcohol dependence and cure you of the chronic alcoholism. Buy Antabuse online from the buy antabuse that she hadn’t quite known what she was doing.